Omsetningskrav for kasino- og oddsbonuser

De aller fleste av oss har sikkert latt oss friste av tilsynelatende gode innskuddsbonuser i kasinoene eller på oddsen, for så å ende opp med å tape både innskuddet og bonusen man fikk. Grunnen til dette er som oftest at man ikke klarer å spille gjennom omsetningskravene for bonusene, noe som kan være en stor utfordring. Det mange ikke tenker på, er at det er stor variasjon i omsetningskravene, og at det er noen råd man kan følge for å øke sjansen til å klare kravene. Bonuspengene er ikke dine før du har kommet helskinnet gjennom kravene.

Et omsetningskrav er et gitt antall ganger man må spille gjennom bonusen før bonuspengene er dine og kan tas ut, eller overføres til andre produkter. Mange spillselskaper inkluderer også innskuddet. En innskuddsbonus med omsetningskrav, vil altså ofte bety at man må omsette både innskuddet og bonusen x antall ganger. Setter man inn 1000 kroner på kasinoet, bonusen er 100 % og omsetningskravet er 40 ganger, må man altså spille for 80 000 kroner før beløpet man eventuelt har igjen, er ditt. Dersom innskuddet ikke er med, halveres kravet til 40 000. Det betyr derfor svært mye om innskuddet inkluderes i omsetningskravet, spesielt om bonusprosenten er under 100.

Hva er vanlig omsetningskrav, og hva bør man akseptere?

Omsetningskravene for kasino og odds er naturligvis veldig forskjellige. For kasinoene ligger spennet normalt mellom 25 og 60 ganger. Det vanligste kravet ligger på 35 gangers omsetning av bonusbeløpet. Man kan derfor si at man kan og bør akseptere et krav mellom 25 og 35 ganger, og være skeptisk til krav som går over dette. Det er vanskelig å oppfylle kravene, så hvert antall gang teller. På oddsen varierer kravene fra 3 til 12 ganger, og det betyr at man bør gjøre en undersøkelse før man aksepterer bonusene. 3 til 6 ganger er gode tilbud, men også her er det viktig å finne ut om innskuddet inkluderes.

Hvordan møtes omsetningskrav best mulig?

For å møte omsetningskravene, må man skille mellom kasino og odds. Strategien i et kasino vil være å finne spilleautomater som gir høy tilbakebetaling, dvs. RTP (return to player). Disse finner man i beskrivelsen for hver spilleautomat, og varierer fra rundt 90 % til 99 %. I praksis vil man over tid altså tape mellom 1 og 10 kroner for hver hundrelapp man spiller for. Det betyr at man trenger en forholdsvis stor gevinst for å kunne grinde ut et stort omsetningskrav. Man bør altså også finne ut hvilke spilleautomater som har hyppige spinn med relativt store gevinster. Kombinasjonen av disse kan bli avgjørende.

Strategi for å møte omsetningskrav i kasinoene

Det første man bør gjøre, er å starte spinnene på spilleautomater med de litt større gevinstene med god hyppighet, og håpe på en relativt stor gevinst der. Kommer den, så må gevinsten grindes ut, og det gjøres best på spilleautomater som gir høyest og jevnest tilbakebetalingsprosent. Flere automater ligger på 99 %, og flere av disse har jevne, hyppige og små utbetalinger. Her kan man best mulig grinde ut en gevinst man allerede har oppnådd. Det er bare de aller færreste som klarer omsetningskravene, så det er lurt å ha dette i minnet når man ser på størrelsen på kravet, og på størrelsen av innskuddet.

Strategi for å møte omsetningskrav på oddsen

På oddsen er naturligvis kravene annerledes, og her spiller tiden en større rolle. Hvor lang tid man har på å møte et omsetningskrav kommer frem under vilkårene, og kan være opptil 30 dager. Det blir en faktor fordi man bør finne objekter med verdi, og jo lengre tid man har, jo større sjanse har man for å finne gode objekter, og vil klare kravene. Men det viktigste blir også her å kartlegge antall ganger bonusbeløpet må spilles igjennom, og om innskuddet regnes med. Det er stor variasjon, med helt fra tre gangers omsetning av bonusen alene, til 10 gangers omsetning inkludert innskuddet. Det er enorm forskjell.

Når man har funnet et spillselskap med et godt tilbud, er man klar. Det er lurt å bruke god tid, for også her klarer de aller færreste omsetningskravene. Men flere klarer dem på oddsen enn i kasinoene, og de fleste av disse bruker god tid og spiller saldoen forsiktig opp. Valg av spill med god verdi er viktig, men det aller viktigste er å ha en god pengeforvaltning. Gjør deg kjent med enkle forvaltningsbegrep på oddsen, spill for småbeløp av bonussaldoen, og bygg den forsiktig opp. Klarer man ikke omsetningskravene, er det lite som tyder på at man vil gå med overskudd på oddsen over tid.

En kort sammenfatning

Omsetningskravene for bonuser varierer stort både i kasinoene og på oddsen. Noen lokker med store bonusbeløp, men tilbudene behøver ikke være gode av den grunn. Undersøk omsetningskravene, om innskuddene er inkludert, og hvor mange ganger beløpene må omsettes. Svarene på dette vil i stor grad avgjøre om man taper pengene sine i prosessen, eller om man vil sitte igjen med en pen sum. Omsetningskravene kan møtes og fullføres, men veien dit kan være risikofylt og vanskelig. Følges noen råd på veien, øker sjansene for å lykkes, og pengene kan til slutt bli dine. Det som er sikkert, er at man har veldig mye moro underveis! Lykke til!